Erasmus+ je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi.                                    
Ocenjeni proračun programa znaša 26,2 milijarde evrov. To je skoraj dvakrat več v primerjavi s predhodnim programom (2014–2020).
Program za obdobje 2021-2027 namenja velik poudarek socialnemu vključevanju, zelenemu in digitalnemu prehodu ter spodbujanju udeležbe mladih v demokratičnem življenju.

Podpira prednostne naloge in aktivnosti, določene v okviru evropskega izobraževalnega prostora, akcijskega načrta za digitalno izobraževanje in evropskega programa znanj in spretnosti. Poleg tega program pomaga pri

 • uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic
 • izvajanju strategije EU za mlade za obdobje 2019–2027
 • razvoju evropske razsežnosti v športu

 

 

V okviru projekta Erasmus+: Alpske zgodbe je nastala e-knjiga z naslovom Alpine Stories Collection.

Avtorji projektne e-knjige so dijaki Gimnazije Slovenj Gradec, Ils Santorre di Santarosa in BORG Monsberger.

Vabljeni k branju!

 

 

Prenesite si svojo epub datoteko za branje na e-bralniku. 

Alpske zgodbe/Alpine stories

3. 10. 2022 – 2. 4. 2024

Koliko skupnega imamo države, ki si delimo Alpe?

Opis projekta >>

Slovanski staroverci >>

Slovanski miti in legende >>

Cilji projekta:

 • spoznavanje naravne in kulturne dediščine sosednjih dežel ter primerjanje z lastno (medkulturno povezovanje)
 • razvijanje sposobnosti raziskovalnega dela
 • razvijanje IKT veščin
 • razvijanje širše medkulturne kompetence

 

Vključena predmetna področja:

 • materinščina
 • tuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina
 • naravoslovje
 • računalništvo
 • glasba
 • film

 

Izdelki:

 • članki
 • pesmi in druga umetniška besedila
 • fotografija
 • filmi in igre na odru
 • recepti in izdelki iz alpskih zelišč ter drugih rastlin
 • prevodi izdelkov v jezike držav partneric
 • objave v spletnem časopisu Eye Catcher
 • knjižica alpskih zgodb in receptov s prevodi

 

Merjenje uspeha:

 • Dijaki bodo za svoje izdelke dobili oceno pri enem izmed vključenih ITS.
 • Svoje izdelke bodo primerjali z izdelki udeležencev projekta iz drugih držav.
 • Ob koncu projekta bomo izdali knjižico, v kateri bodo zbrane naše alpske zgodbe s prevodi, zgodbe drugih v projekt vključenih držav ter recepti s prevodi.
 • Dijakom bomo v kreativnem smislu dali proste roke in jih vzpodbujali k ustvarjanju pestrih in kvalitetnih izdelkov na temo projekta.
 • Vprašalniki o vtisih, izkušnjah in težavah med in po izmenjavah.
 • Okrogla miza ob zaključku projekta.

Izmenjave:

 • Francija
 • Italija
 • Avstrija/Nemčija

Vsebina izmenjav:

Vsaka šola bo najprej raziskala naravno in kulturno dediščino svojega alpskega sveta. Iskali bodo alpska zelišča in lokalno hrano ter ustvarjali recepte, raziskovali alpske zgodbe in legende, floro in favno, spoznavali, kako se človek povezuje z alpskim svetom v smislu gorništva, planšarstva, eko turizma idr. Ustvarjali bodo filme, peli pesmi, pisali članke in druga besedila, vse pa sproti prevajali v angleščino (kot skupen jezik) ter v jezike vključenih držav (slovenščina, francoščina, italijanščina, nemščina) in objavljali na spletu (gimnazijski spletni časopis). Dijaki iz drugih držav bodo svoje izdelke delili z nami in tudi ti bodo našli mesto v našem spletnem časopisu. Tekom izmenjav bomo prirejali predstavitve raziskanih vsebin, priredili bomo tematske kulturne večere in strokovne ekskurzije v alpski svet posameznih držav. S šolami bomo ob koncu projekta delili končni izdelek – knjižico zgodb in receptov v več jezikih.

 

Postopek izbire udeležencev posameznih izmenjav:

 • Zainteresirani dijaki bodo napisali motivacijsko pismo, v katerem bodo utemeljili, zakaj so ravno oni najbolj primerni za udeležbo na izmenjavi.
 • Upoštevali bomo tudi količino že vloženega dela v projekt (ITS, angleščina, nemščina, italijanščina, materinščina itd.).
 • Dijaki, ki v tekočem letu obiskujejo pouk francoščine, bodo imeli nekaj prednosti pri izmenjavi s Francijo, pri izmenjavi z Italijo pa dijaki, ki obiskujejo tečaj italijanščine.
Hikeways
Gimnazija Slovenj Gradec kot partnerska organizacija skupaj z Združenjem gorskih vodnikov Slovenije sodeluje v projektu EU sheme Erasmus+. Ime projekta je HIKEWAYS, glavna ideja projekta pa je izvajanje in promocija ter spodbujanje pohodništva in aktivnosti dijakov v digitalni dobi. V same pohodniške ture so vključene tudi vsebine predmetnika – zgodovina, geografija, biologija, tuj jezik ter druge obšolske dejavnosti, kot so fotografija in video produkcija. V letošnjem letu smo izvedli tri izlete v Sloveniji, v naslednjem letu pa bomo izvedli tudi skupne izlete s partnerskimi šolami in organizacijami iz Poljske in Romunije.”
Erasmus+ Alpske zgodbe: Avstrijci pri nas

Erasmus+ Alpske zgodbe: Avstrijci pri nas

V oktobru in v decembru lani smo se gimnazijci odpravili na izmenjavi v okviru Erasmus+ projekta Alpske zgodbe, odpotovali smo v Torino in v Gradec. Od 12. do 14. februarja letošnjega leta pa so nam uslugo vrnili sovrstniki iz Gradca in skupaj smo v Sloveniji...

Erasmus+ projekt Alpske zgodbe (Gradec)

Erasmus+ projekt Alpske zgodbe (Gradec)

V okviru Erasmus+ projekta Alpske zgodbe in legende smo se v decembru odpravili še na drugo mednarodno izmenjavo; tokrat smo se podali v predbožični Gradec, kjer so nas prijazno sprejeli naši avstrijski kolegi. Izmenjavo smo pričeli na šoli  BORG Monsbergergasse, kjer...

Erasmus+ (Alpske zgodbe in legende) izmenjava: Let’s go v Torino!

Erasmus+ (Alpske zgodbe in legende) izmenjava: Let’s go v Torino!

Raziskovanje bogate praslovanske mitologije nas je, ko smo se spraševali, kaj je skupnega noseči ribi Faroniki, nebesnemu petelinu, troglavemu Triglavu, Zelenemu Juriju, Zlatorogu, zmaju, vilam, povodnemu možu ter orjaškim divjim možem in ženam, neprestano...

Hikeways (Erasmus+)

Hikeways (Erasmus+)

Gimnazija Slovenj Gradec sodeluje tudi v Erasnus+ projektu Hikeways. To je mednarodna izmenjava, ki poskuša mlade privabiti v hribe in jih navdušiti za pohodništvo. V projektu sodelujemo s partnerji iz Poljske in Romunije. Od 3.- 7. 5. 2023, smo obiskali Poljsko in v...

Naravoslovni ITS in Erasmus+ Alpske zgodbe

Naravoslovni ITS in Erasmus+ Alpske zgodbe

V preteklih dneh je v naši šoli lepo dišalo. Dijaki naravoslovnega ITS so v sklopu Erasmus projekta Alpske zgodbe izdelovali različne žavbe z alpskimi zelišči. 

Dostopnost