Nemška jezikovna diploma (DSD II)

Če želite pridobiti trajen certifikat, ki ima mednarodno veljavnost in potrjuje aktivno znanje nemškega jezika, ste na pravem mestu.

Minilo bo že skoraj osem let, odkar smo učitelji nemškega jezika na Gimnaziji Slovenj Gradec začeli razmišljati, da se povežemo z drugimi gimnazijami, tako v Sloveniji kot drugod po svetu, in pridobimo certifikat v programu DSD-šol in omogočimo našim dijakom pridobitev Nemške jezikovne diplome (Deutsches Sprachdiplom oz. okrajšano DSD, stopnja II), kar smo dosegli že leta 2018. Za pripravo izpitnega gradiva in dodatno izobraževanje učiteljev je zadolžena Konferenca ministrov za izobraževanje in kulturo (Kultusministerkonferenz) Zvezne republike Nemčije v okviru nemškega Ministrstva za kulturo in izobraževanje. Diploma je namenjena predvsem mladim med 14. in 19. letom starosti, ki želijo pridobiti trajen jezikovni certifikat z mednarodno veljavnostjo, ki diplomantom izkazuje aktivno znanje nemškega jezika po celem svetu.

Šola partnerica mora zagotoviti s šolskim programom in tudi izven zelo visoko jezikovno znanje nemškega jezika pri svojih dijakih, ki ob prejemu take diplome izkazujejo svoje znanje na stopnji B2/C1 skupnega evropskega jezikovnega okvira (kratica: SEJO). Poskrbeti moramo tudi za izvedbo izpita, kot ga predpiše konferenca ministrov iz Nemčije v sodelovanju z nemškimi univerzami. Izpit na tako visoki jezikovni ravni je dostopen le uspešnim in zelo motiviranim dijakom, ki so pripravljeni za znanje nemškega jezika prostovoljno preseči okvire predvidenega jezikovnega izobraževanja nemškega jezika kot drugega tujega jezika v gimnazijskem programu, saj presega tudi standarde znanja za tiste dijake, ki opravljajo splošno maturo iz nemščine na stopnji B1/B2.

Intenzivno učenje nemškega jezika se praviloma začne že v osnovni šoli in se nadaljuje na Gimnaziji Slovenj Gradec v skupini za nadarjene dijake, kjer dijaki s podporo učitelja mentorja za nemški jezik prostovoljno v tretjem letniku že pridobivajo znanje na nivoju prvega tujega in se pripravljajo na izpit v zaključnem letniku. S pridobljenim znanjem in jezikovno diplomo se lahko naši dijaki primerjajo z najuspešnejšimi v Sloveniji v večjih središčih in tistih regijah, kjer osnovne šole zopet nudijo nemščino kot prvi tuji jezik. S tem znanjem bodo lahko naši dijaki in bodoči izobraženci na Koroškem, le nekaj kilometrov stran od Avstrije, s katero nas povezujejo mnogi mednarodni projekti, zopet dosegali želeno in potrebno znanje nemškega jezika za uspešno sodelovanje in boljši razvoj naše regije.

Zelo smo bili veseli, da smo na tako majhni gimnaziji kot je naša (z dvema oddelkoma v šolskem letu 2021/22) pripravili na izpit za nemško diplomo kar devet dijakinj in dijakov iz razredov 4. a in 4. b, saj ta delež dijakov bistveno presega slovensko povprečje. S pripravami smo začeli že med poletnimi počitnicami v mesecu juniju 2021, kjer smo se izpopolnjevali v znanju nemške slovnice in besedišča. Intenzivno smo nadaljevali z dvema dodatnima tedenskima urama nemščine v mesecu septembru, oktobru in novembru skupaj z materino govorko iz Nemčije, Tahmineh Saghedipour. V mesecu oktobru smo na Kopah izpeljali intenzivni celotedenski jezikovni tabor, kjer so dijaki že poskusili opraviti vse pisne in ustne dele nemškega jezikovnega izpita. Sledile so intenzivne priprave v šoli in doma za pisni in ustni izpit.

Pisni izpit so dijakinje in dijaki opravljali 24. novembra 2021 v prostorih Višje strokovne šole Slovenj Gradec hkrati z vsemi ostalimi kandidati iz celega sveta. 6. decembra 2021 je sledil še ustni izpit pred komisijo, ki ji je predsedovala gospa mag. Birgit Bader iz Nemčije, izpraševalec in članica sta bila profesorja nemškega jezika, Janko Uršnik in Jelka Helena Samec Sekereš. Zelo smo bili navdušeni in veseli, saj so se dijaki zelo dobro izkazali in dokazali, da so zmožni opraviti takšen izpit. Vseh devet dijakinj in dijakov je bilo na ustnem delu uspešnih.

Še večje veselje pa so dijakinje in dijaki doživeli ob razglasitvi rezultatov iz Nemčije v mesecu marcu 2022, saj so vsi uspešno opravili tudi zahteven pisni izpit in tako postali diplomanti Nemške jezikovne diplome DSD II v letu 2022, in sicer šest diplomantov na stopnji C1 in trije na stopnji B2, kar dokazuje, da je njihovo znanje nemščine na res zavidljivi ravni. Opogumili pa so tudi dijake iz nižjih letnikov, da zmorejo diplomo in takšno znanje nemškega jezika na Gimnaziji Slovenj Gradec pridobiti v prihodnosti tudi sami.

Slavnostna podelitev nemških jezikovnih diplom DSD II je potekala 16. maja 2022 v rojstni hiši Huga Wolfa v Slovenj Gradcu. Diplome je podelila mag. Birgit Bader iz Nemčije ter prenesla lepe pozdrave nemškega veleposlanika iz Ljubljane, ki se letos slavnostne podelitve žal ni mogel udeležiti. Ob tej priložnosti je Gimnaziji Slovenj Gradec izročila tudi priznanje za uspešno delo kot partnerska DSD-šola pri pripravah in podpori dijakov za učenje nemškega jezika.

Ni pa takšna diploma sama sebi namen, temveč je zelo pomembna za nadaljnje izobraževanje gimnazijcev, saj jim omogoča pridobitev štipendij in vpis na vseh univerzah v nemškem jezikovnem območju takoj po maturi v celoti ali pa samo delno. Večina naših diplomantov se odloča za študij v Sloveniji in želijo kasneje na univerzah v nemško govorečem področju nadgraditi svoje znanje in pridobiti še več izkušenj.

Ker je nemška jezikovna diploma tudi trajen mednarodni certifikat, bo bodočim izobražencem pomagala tudi pri iskanju dobre zaposlitve tako v Sloveniji, kjer bo dobro znanje tujih jezikov vedno bolj pomembno, kakor tudi pri iskanju morebitnih kariernih priložnosti v tujini.

Letošnje diplomantke in diplomanti so: Tjaša Verdinek, Urška Barl Kolman, Karin Bežan, Jaka Kutin, Urbaan Reiter, Anja Kac, Nika Tisnikar, Nace Apat in Živa Tisnikar.

Vsem diplomantkam in diplomatom še enkrat čestitam in želim veliko uspeh pri njihovem nadaljnjem študiju.

Janko Uršnik, prof.

 

 

Če želite pridobiti trajen certifikat, ki ima mednarodno veljavnost in potrjuje aktivno znanje nemškega jezika, ste na pravem mestu.

Gimnazija Slovenj Gradec je bila v letu 2017/18 vključena v projekt Nemške jezikovne diplome (DSD II). Za priprave in izvedbo izpita ter pridobitev diplome je zadolžena konferenca ministrov za izobraževanje in kulturo Zvezne republike Nemčije.

V program je vključenih 13 gimnazij po Sloveniji, ki so v šolskem letu 2017/18 sodelovale s 184 kandidati. Šola mora zagotoviti visoko jezikovno znanje nemškega jezika pri svojih dijakih, ki ob prejemu diplome dokažejo svoje znanje na stopnjah B2 in C1 Skupnega jezikovnega okvira (SEJO).

V lanskem letu (2019) smo dosegli 100-% uspeh.

Prvih šest dijakov naše Gimnazije je opravljalo izpit v mesecu novembru in decembru. Izpit je podoben slovenski splošni maturi iz nemščine, saj je prav tako sestavljen iz pisnega in ustnega dela.

Na razglasitvi rezultatov pa smo bili zelo veseli, saj so vsi kandidati Gimnazije Slovenj Gradec uspešno opravili ta zahteven izpit in s tem pridobili diplomo DSD II, in sicer en kandidat na nivoju B2 in pet na nivoju C1.

To je tudi zelo lepa vzpodbuda za dijake nižjih letnikov, da lahko takšno diplomo in znanje nemščine pridobijo tudi sami.

Slavnostna podelitev je potekala 23. maja 2018 v rojstni hiši Huga Wolfa v Slovenj Gradcu. Diplome je podelil dr. Rainhard Zuhlke ob prisotnosti nemškega veleposlanika gospoda Klausa Riedla.

      

”Danes (25. 10. 2019) smo uspešno zaključili priprave dijakov gimnazije iz Slovenj Gradca in Novega mesta na nemško jezikovno diplomo DSD II v Celovcu, kjer smo kljub trdemu delu v učilnicah uživali tudi v sončnem vremenu v mestu in na Vrbskem jezeru v prijetni družbi. Vsem dijakom želimo veliko uspeha na izpitu.”
Prof. Janko Uršnik

Dostopnost